פיסות זיכרון ילדים בשואה ואנו

פיסות זיכרון הוא פרויקט גרמני ישראלי, המחבר בין צעירים העוסקים בזיכרון השואה. אתר זה הוא תוצאה של חילופי דברים אלה. ראיינו עדים בני זמננו, חקרנו בארכיונים ובספרים, ועד כה חקרנו 32 ביוגרפיות המסופרות מחדש באתר זה.

מוזיאון בית לוחמי הגטאות והתכנית ללימודי השואה של מכללת הגליל המערבי בישראל וכן עמותת הזיכרון גאו-נקר-אלב בגרמניה ארגנו ואירחו במשותף את הפרויקט.

הפרויקט ממומן על ידי הקרן EVZ (זיכרון, אחריות ועתיד) ומשרד החוץ הפדרלי כחלק מהתוכנית "נוער זוכר" ועל ידי ה-Stuttgarter Lehrhaus (קרן לדיאלוג בין-דתי).

על הפרוייקט

20 מדריכים צעירים מגרמניה וישראל מחליפים רעיונות וחוויות

בפרויקט החילופים הגרמני-ישראלי "פיסות זיכרון - ילדים בשואה ואנו" אנו עוסקים בסיפורים של אנשים שנאלצו לחוות את השואה בגיל צעיר. הם מגיעים מדרום מערב גרמניה או ברחו לגליל המערבי - האזורים שבהם מתגוררים משתתפי הפרויקט.

סיפורי החיים מסופרים עם תמונות וסרטונים ומשקפים את מגוון החוויות האישיות לפני, במהלך ואחרי השואה. על סמך הביוגרפיות ניתן להתחקות אחר החלטות של בריחה או הישארות. כמו כן, הוא בוחן כיצד התמודדו עם החוויות והאבידות וכיצד התקדמו סיפורי החיים השונים לאחר המלחמה.

בנוסף לסיפורי החיים, אתר זה כולל תשעה ראיונות עדים עכשוויים באורך מלא. כאן תוכלו למצוא מידע נוסף על הפרויקט ועל האנשים שמאחורי התערוכה.